Friday, December 16, 2011

Mawla ya salli Wa Sallim

Mawla ya salli Was sallim da´Iman abadan


Ala Habibika khayril khalki kulli´himi


Muhammadun Sayyidul Kawnayni Wa-Thaqalain


Wal-Fareeqaini Min Urbin Wa Min-Ajami


Huzita Fil Lahilam Tuhzam Wa-Lam Tahimi


Hataa Ghuwadad Ummatal islami fi´nujoomi


Alhamdullilahi munshil khalqi min adami

Thum as-salaatu alal Mukhtare Fil QidamiAmin Taza Kurey Jiranim Bezis-salami

Mazajta Dam An-Jara Mim Muqlatim bedamiMuhammadun Sayyidul Kawnayni Wa-Thaqalain

Wal-Fareeqaini Min Urbin Wa Min-AjamiHuzita Fil Lahilam Tuhzam Wa-Lam Tahimi

Hataa Ghuwadad Ummatal islami fi´nujoomiRasoolullah Habibullah Imam-al MursaleenSaraytan Haramin Laylan Ila Haramin

Kama Saral Badru Fi´tajin Mina´zulaminWa-bitatan Qa´ila Anil Taminz´ilatan

Min Qami´qaw Sayinal Tudrak Wa-lam TuramiHuwal Habibul Lazi Turja Shafa´atuhu

Likuli Haw Liminal Ahwali MuqatahamiThummar Rida An-Abi Bakrin Wa An-Umarin

Wa An-Aliyyin Wa An-Usmana Dhil KaramiYa Rabbi Bil Mustafa Balligh Maqasidana

Waghfir Lana Ma Mada Ya Wasiyal KaramiAm Habatil Inhu Mintil Qaw´ika Ghimatil

Aw-Aw Nadal Banku Fil wal-Mai Min IramiNo comments: